top of page

Detta är Top Fitness Center AB personuppgiftspolicy (GDPR)

1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Ändamål med behandlingen - vad används uppgifterna till?

Förbättra användarupplevelsen Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering, bokning och köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

3. Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

4. Rättelse, blockering och radering

Du har möjlighet att via Mina Sidor ta ut ett registerutdrag på de personuppgifter som är registrerade. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, begränsar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Vill du hindra att din e-post adress används för e-post utskick ber vi dig kontakta oss i receptionen via telefon: 031-914546 så ordnar vi detta.

5. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar kommer det att märkas när du loggar in på ditt konto.

6. Kontaktuppgifter

Top Fitness Center AB

Kungsporten 1

427 50 Billdal

tel. 031-914546

epost: topfitnesscenter@telia.com

Personuppgiftsbiträde

Pastell Data AB

Citadellsvägen 23

211 18 Malmö

tel. 040-150048

bottom of page